Paneuropski.

Progresivan.

Pragmatičan.

Budućnost. Made in Europe.

Naša vizija je ujedinjena i snažna Europa.

Europa u kojoj se vodi nova politika. Politika 2.0

Najvažniji ciljevi:

Izazovi 5+1

Volt je definirao 5+1 temeljnih izazova s ​​kojima se treba suočiti u svakoj europskoj zemlji i Europi u cjelini.

Zašto izazovi 5 + 1?

 • Prvih pet izazova u osnovi je isto za svaku državu. Ali njihova provedba se može prilagoditi na državnoj razini kako bi se uzele u obzir lokalne okolnosti.
 • Izazov +1 - naš prijedlog reforme i jačanja EU - identičan je u svim našim nacionalnim programima.

1. Pametna država

Obrazovanje i digitalizacija ključni su elementi 21. stoljeća.

^

Vlade bi trebale pružati najsuvremenije javne usluge u korist svih građana i stanovnika. To uključuje:

 • digitalizaciju javnih usluga za podizanje učinkovitosti, poboljšanje kvalitete i smanjenje otpada,
 • modernizaciju obrazovnih sustava,
 • stavljanje visokokvalitetne zdravstvene zaštite na raspolaganje svima,
 • osiguravanje poštenog i transparentnog pravnog sustava, učinkovitu provedbu zakona, borbu protiv korupcije i utaje poreza,
 • jamčenje digitalnih prava i slobode,
 • snažno podupiranje znanstvenih istraživanja.
This image has an empty alt attribute; its file name is Smart%20State%20Icon.png

2. Ekonomska renesansa

Inovativno gospodarstvo mora biti pokretač napretka.

^

Europsko gospodarstvo mora biti pokretač napretka društva i omogućiti pristojan životni standard za sve. Imajući to na umu, želimo:

 • težiti vodstvu u inovacijama,
 • boriti se protiv nezaposlenosti inovativnim modelima rada, europskom platformom za zapošljavanje i olakšavanjem osnivanja malih poduzeća,
 • obnoviti gospodarski ugrožena područja,
 • potaknuti kružnu ekonomiju,
 • potaknuti europsku inicijativa za umjetnu inteligenciju,
 • uvesti europski porez na dobit poduzeća,
 • stvoriti jedinstveni europski fiskalni sustav.
This image has an empty alt attribute; its file name is rRiAUxBQEe7HnWATwlwIOJBv5gtj7IbgCS0oo8vFlbivXFEH9S.png

3. Društvena jednakost

Nitko ne smije biti zapostavljen - bez obzira na spol, prihod, vjeru ili podrijetlo.

^

Svakoj osobi u Europi moraju se jamčiti jednaka prava i mogućnosti. Da bismo to postigli, želimo uvesti politike koje:

 • zaustavljaju nejednakost i diskriminaciju na temelju spola, seksualne orijentacije, etničke pripadnosti, vjere, nacionalnog porijekla ili boje kože,
 • ublažavaju siromaštvo i beskućništvo, npr. socijalnim stanovima, dostupnošću socijalnim davanjima i besplatnom zdravstvenom zaštitom,
 • jamče besplatno obrazovanje svima, od predškolskog do višeg i strukovnog obrazovanja,
 • naglašavaju pravo osobe na vlastito tijelo u skladu sa europskim pravilima o reproduktivnim pravima, seksualnom radu i dostojanstvenom okončanju života.
This image has an empty alt attribute; its file name is Social%20Equality%20Icon.png

4. Globalna ravnoteža

Europa mora preuzeti odgovornost za svoju ulogu u globalnim izazovima.

^

Želimo uspostaviti politike u skladu s ciljevima održivog razvoja na područjima kao što su:

 • klimatske promjene,
 • međunarodna poštena trgovina,
 • održiva poljoprivreda,
 • sigurnost hrane,
 • bioraznolikost,
 • međunarodna razvojna suradnja.

Na području migracija zagovaramo:

 • novi izbjeglički sustav “podjele tereta”,
 • uklanjanje postojećih pravnih prepreka za migraciju radne snage,
 • uspostavljanje međunarodnog sustava za sprječavanje i rješavanje izbjegličkih kriza,
 • okončanje apatridije u Europi.
This image has an empty alt attribute; its file name is Global%20Balance%20Icon.png

5. Osnaživanje građana.

Ljudi moraju biti ovlašteni utjecati na politiku i izvan samih izbora.

^

Europljani bi trebali biti ovlašteni:

 • kvalitetno informirani donositi političke odluke,
 • utjecati na politiku i izvan izbora,
 • ostvariti svoja demokratska prava.

Naše se politike temelje na najboljoj praksi u pogledu poticanja pluralističkog informacijskog i medijskog okruženja, alata i tehnologija za politički angažman i povećavanje utjecaja građana.

This image has an empty alt attribute; its file name is Citizen%20Empowerment%20Icon.png

+1 Reforma EU

Volimo EU - Ali to ne znači da nema prostora za poboljšanja.

^
 • Europska unija je naš zajednički projekt.
 • Uspjeli smo izgraditi Uniju koja već više od sedamdeset godina osigurava mir i prosperitet.
 • Ali EU ima i svojih nedostataka.
 • Želimo reformirati i ojačati upravljanje i institucije EU-a.
 • EU treba biti demokratskija, transparentnija i federalna.
 • Predlažemo konkretne politike za učinkovitije djelovanje EU-a u promicanju i zaštiti interesa svih europskih građana.
This image has an empty alt attribute; its file name is EU%20Reform%20Icon.png